De coronaperiode heeft Nederland iets heel duidelijk gemaakt. Namelijk dat het hebben van voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen, letterlijk van levensbelang is. Maar de realiteit is dat we in 2022 een tekort aan ruim 100 duizend verpleegkundigen verwachten. En dat is niet eens de enige uitdaging. De zorg is duur, middelen zijn schaars. Hoe krijgen we de zorg toekomstbestendig en duurzaam?

 

Met een achtergrond als verpleegkundige, klinisch epidemioloog en MBA healthcare kan ik de zorg vanuit deze drie dimensies benaderen. De afgelopen jaren heb ik vanuit mijn rol als verpleegkundig hoofd van de cardiochirurgie AmsterdamUMC een model ontwikkeld waarmee je zorgprocessen effectiever en efficiënter kunt inrichten. En in de tweede fase aan de slag gaat met gedifferentieerde inzet van professionals door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo goed mogelijk laten matchen met de talenten, ambities en wensen van medewerkers.

 

Tegelijkertijd probeer ik de verbinding te maken met doelgroepen die minder makkelijk aan werk komen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een steentje kan bijdragen in de maatschappij met zijn of haar kwaliteiten. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever om die kansen te bieden. Vanuit de rol als netwerk coördinator zorg bij AWVN willen we andere werkgevers ook kennis laten maken met baancreatie.